Ajankohtaista

Eroon öljylämmityksestä!

Omistatko öljylämmitteisen omakotitalon tai paritalon? Oletko harkinnut nykyisen järjestelmäsi vaihtamista ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon?

Nyt voi saada 4000 € tukea, kun vaihdat vanhan öljylämmitysjärjestelmäsi kaukolämpöön. Nummelan Aluelämmön kaukolämpö tuotetaan pääasiassa kotimaisella bioenergialla. Kaukolämpö on toimintavarma ja vaivaton lämmitysmuoto ja se sopii erinomaisesti myös omakotitalon lämmitykseen. Kaukolämpö tuodaan kiinteistöön putkia pitkin ja lämpö siirretään kiinteistön lämmitysjärjestelmään lämmönvaihtimien kautta. Nyt on oikea hetki pyytää tarjous kaukolämpöliittymästä! Mikäli naapurustossanne on useita öljylämmitteisiä kiinteistöjä, ja kaukolämpöön siirtyminen on kiinnostava vaihtoehto, ota yhteyttä ja teemme yhteisen tarjouksen liittymien rakentamiselle.

Avustuksen öljylämmityksestä luopumiseen myöntää ELY-keskus ja avustus on tarkoitettu yksityishenkilöille. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta saat Ely-keskuksen sivuilta:

ADVEN ottaa hukkalämmön talteen savukaasupesurin avulla Nummelassa

Nummela 17.11.2014 - Adven tuottaa Nummelan Aluelämmön kaukolämmön pääosin kotimaisilla puupolttoaineilla. Biopohjaisten polttoaineiden osuutta tullaan yhä enemmän lisäämään kytkemällä polttoainekattilan savukaasujärjestelmään savukaasulauhdutin.

Kotimaiset puupohjaiset polttoaineet sisältävät paljon kosteutta erityisesti talviaikaan. Polttoaineen palaessa vesi höyrystyy ja sitoo runsaasti energiaa, 680 kWh lauhdutettua vesihöyrytonnia kohti. Savukaasujen höyry lauhdutetaan kaukolämmön paluuvedellä, jolloin lämpömäärä otetaan talteen paluuveteen. Samalla lämpö, joka aiemmin on poistunut savupiipusta, saadaan hyödynnettyä.

Lämmön talteenoton lisäksi savukaasulauhdutin toimiii savukaasun pesurina. Savukaasut puhdistetaan nykytilanteessakin tehokkaasti sähkösuodattimella. Savukaasujen hiukkaspäästöt pienenevät kuitenkin entisestään, sillä pesuri kirjaimellisesti pesee savukaasuja vesisuihkulla, jonka vesi on peräisin savukaasun sisältämästä kosteudesta. Talteen saadut pölyhiukkaset kerätään pois lietteenä, joka hävitetään muun tuhkan mukana.

Lämmön talteenotto on sitä tehokkaampaa, mitä alempi palaavan kaukolämpöveden lämpötila on. Tämän vuoksi Nummelassa tullaan hyödyntämään hybriditekniikkaa, jossa verkosta palaavaa kaukolämpövettä jäähdytetään lämpöpumpulla. Lämpöpumpun höyrystinosa ottaa talteen lämpöä kaukolämmön paluuvedestä ennen savukaasulauhdutinta, ja siirtää lämmön takaisin kaukolämmön paluuveteen lauhduttimen jälkeen.

Nummelan Aluelämmön kotimaisen puupolttoaineen kattilan maksimiteho on 8 MW, jolloin lämmön talteenottokapasiteetti on niinkin korkea kuin 2,45 MW.

Savukaasulauhdutin tehostaa kotimaisen polttoaineen lämpösisällön hyödyntämistä, ja vähentää öljyn käyttöä viidennekseen nykyisestä kulutuksesta. Tavoitteena on minimoida öljyn käyttö noin 2-3%:iin lämmön tuotannossa.

Savukaasulauhdutininvestointi on osa Advenin tavoitetta tuottaa asiakkaiden tarvitsema lämpöenergia mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristömyötäisesti.