Ajankohtaista

Hevosen kuivikelannan koepolttoa jatketaan Nummelan lämpölaitoksella

Ensimmäiset hevosen kuivikelannan koepoltot tehtiin keväällä 2018 Advenin Nummelan lämpölaitoksella. Saatujen tulosten vahvistamiseksi koepoltto jatkuu 1.10.2018 alkaen. Kuivikelannan osuus lämpölaitoksella käytettävästä polttoaineesta on pieni, korkeintaan 10 %. Koepoltoilla selvitetään mahdollisuutta hyödyntää kuivikelantaa pysyvästi Nummelan kaukolämmön tuotannossa. Koepolttotoiminnalla ei ole vaikutusta lämmön tuotantoon, toimitusvarmuuteen tai laitoksen päästöihin.

Horse Power -niminen kuivikelanta koostuu 50 % hevosen lannasta ja 50 % puuperäisestä kuivikkeesta. Kuivikelanta on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota hyödynnetään Suomessa tälläkin hetkellä energiantuotannossa. 

Mahdollisista koepolttoon liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa suoraan Advenin lämpölaitoskäyttäjälle: Mika Näsi p. 050 452 5691, mika.nasi@adven.com

Kaukolämmön hinta laskee!

Nummelan Aluelämmöllä on ilo tiedottaa, että kaukolämpöenergian hinta alenee 2,4 %. Uusi kulutusmaksu astuu voimaan 1.5.2018. Energian hinnan kokonaisalennus on kahden viime vuoden aikana ollut jopa 10 %. Nummelan Aluelämmön kaukolämpö tuotetaan pääasiassa kotimaisilla polttoaineilla ja laitosten tuotantotehokkuus pidetään jatkuvasti korkealla tasolla. 

Tyytyväiset asiakkaat ovat hyvän palvelun mittari. Olemme iloisia, että voimme jatkossakin palvella sinua lämmöllä Vihdin Nummelan alueella.

Tutustu hinnoitteluumme tarkemmin verkkosivuillamme.

Hevosen kuivikelannan koepoltto alkaa Nummelan lämpölaitoksella

Advenin Nummelan lämpölaitoksella alkaa 27.4.2018 hevosen kuivikelannan koepoltto. Horse Power -niminen kuivikelanta koostuu 50 % hevosen lannasta ja 50 % puuperäisestä kuivikkeesta. Kuivikelanta on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota hyödynnetään Suomessa tälläkin hetkellä energiantuotannossa. Kuivikelannan osuus lämpölaitoksella käytettävästä polttoaineesta on pieni, korkeintaan 10 %. Koepoltoilla selvitetään mahdollisuutta hyödyntää kuivikelantaa Nummelan kaukolämmön tuotannossa. Koepoltot kestävät korkeintaan toukokuun 2018 loppuun saakka. Koepolttotoiminnalla ei ole vaikutusta lämmön tuotantoon, toimitusvarmuuteen tai laitoksen päästöihin.

Mahdollisista koepolttoon liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa suoraan Advenin lämpölaitoskäyttäjälle: Mika Näsi p. 050 452 5691, mika.nasi@adven.com

ADVEN ottaa hukkalämmön talteen savukaasupesurin avulla Nummelassa

Nummela 17.11.2014 - Adven tuottaa Nummelan Aluelämmön kaukolämmön pääosin kotimaisilla puupolttoaineilla. Biopohjaisten polttoaineiden osuutta tullaan yhä enemmän lisäämään kytkemällä polttoainekattilan savukaasujärjestelmään savukaasulauhdutin.

Kotimaiset puupohjaiset polttoaineet sisältävät paljon kosteutta erityisesti talviaikaan. Polttoaineen palaessa vesi höyrystyy ja sitoo runsaasti energiaa, 680 kWh lauhdutettua vesihöyrytonnia kohti. Savukaasujen höyry lauhdutetaan kaukolämmön paluuvedellä, jolloin lämpömäärä otetaan talteen paluuveteen. Samalla lämpö, joka aiemmin on poistunut savupiipusta, saadaan hyödynnettyä.

Lämmön talteenoton lisäksi savukaasulauhdutin toimiii savukaasun pesurina. Savukaasut puhdistetaan nykytilanteessakin tehokkaasti sähkösuodattimella. Savukaasujen hiukkaspäästöt pienenevät kuitenkin entisestään, sillä pesuri kirjaimellisesti pesee savukaasuja vesisuihkulla, jonka vesi on peräisin savukaasun sisältämästä kosteudesta. Talteen saadut pölyhiukkaset kerätään pois lietteenä, joka hävitetään muun tuhkan mukana.

Lämmön talteenotto on sitä tehokkaampaa, mitä alempi palaavan kaukolämpöveden lämpötila on. Tämän vuoksi Nummelassa tullaan hyödyntämään hybriditekniikkaa, jossa verkosta palaavaa kaukolämpövettä jäähdytetään lämpöpumpulla. Lämpöpumpun höyrystinosa ottaa talteen lämpöä kaukolämmön paluuvedestä ennen savukaasulauhdutinta, ja siirtää lämmön takaisin kaukolämmön paluuveteen lauhduttimen jälkeen.

Nummelan Aluelämmön kotimaisen puupolttoaineen kattilan maksimiteho on 8 MW, jolloin lämmön talteenottokapasiteetti on niinkin korkea kuin 2,45 MW.

Savukaasulauhdutin tehostaa kotimaisen polttoaineen lämpösisällön hyödyntämistä, ja vähentää öljyn käyttöä viidennekseen nykyisestä kulutuksesta. Tavoitteena on minimoida öljyn käyttö noin 2-3%:iin lämmön tuotannossa.

Savukaasulauhdutininvestointi on osa Advenin tavoitetta tuottaa asiakkaiden tarvitsema lämpöenergia mahdollisimman energiatehokkaasti ja ympäristömyötäisesti.